• آزادسازی محدود واردات لوازم خانگی در ۱۴۰۳

    آزادسازی محدود واردات لوازم خانگی در ۱۴۰۳

    معاون وزیر صمت گفت: با هم نظری با تولیدکنندگان بررسی‌ها در خصوص آزادسازی واردات لوازم خانگی در حدی که نیازهای داخلی را تأمین کنیم و لطمه به تولید داخل نخورد، در حال انجام است.

سایر اخبار